1. be
  2. ecologie
  3. hout en milieu

De levensloop van hout

Hout is een uniek materiaal dat de eigenschappen heeft koolstof op te slaan enerzijds en zuurstof af te geven anderzijds. Hoe langer het hout wordt gebruikt en hergebruikt, hoe langer het koolstof vasthoudt. Op die manier levert hout letterlijk en figuurlijk zuurstof aan onze toekomst.

1 De levensloop van hout begint in het bos, waar jonge boompjes CO2 uit de atmosfeer halen. Via fotosynthese wordt koolstof opgeslagen in het hout en zuurstof vrijgezet in de atmosfeer.

2 Eens de boom volgroeid is, wordt hij geoogst en in delen verzaagd. De grote delen gaan naar de fineersnijder of houtzagerij, die ze verwerkt tot fineer, planken of balken. Deze vinden een bestemming in tal van sectoren: de bouw, de meubelproductie, de verpakkingswereld, de transportsector enz. Zo geeft hout zuurstof aan de creativiteit van architecten en ontwerpers, maar tegelijk ook aan onze economie.

3 De kleinere takken en de resten van het verwerkingsproces van hout in de zagerij worden vermalen en geperst tot houten plaatmateriaal (spaanplaten, MDF, OSB), vooral voor gebruik in de bouw en in de meubelsector.

4 Wanneer de houten producten aan het einde van hun levenscyclus gekomen zijn, worden de niet-recycleerbare houtresten en de schone houtresten van elkaar gescheiden. De schone houtresten worden vermalen en opnieuw geperst tot plaatmateriaal, zodat ze een tweede leven beginnen. De cyclus is rond. In vele gevallen zijn zelfs meerdere ‘levens’ mogelijk.

5 Houtafval dat niet meer in aanmerking komt voor hergebruik of recyclage, kan dienen als een koolstofneutrale brandstof. Pas bij verbranding geeft het hout de opgeslagen hoeveelheid CO2 weer vrij. In moderne verbrandingsinstallaties zorgt het niet langer te recycleren hout voor een ‘groene’ vorm van energieproductie, als alternatief voor fossiele brandstoffen.

6 Een stijgend gebruik van hout stimuleert de ‘bedrijfskolom hout’ om nieuwe bomen aan te planten en de bossen verantwoord te beheren. Hout geeft dus ook zuurstof aan de bosbouw. In Europa worden er bijvoorbeeld meer bomen aangeplant dan geoogst.