1. cz
  2. decospan

Vize

Cílem Decospanu je více zpřístupnit dýhované produkty. Zvyšujeme výrobkům přidanou hodnotu, tak je snadno můžeme proměnit na požadované konečné produkty. Skutečně nabízíme stejně snadné použití dýhovaných desek jako je použití melaminových desek.

Udržitelný obchodní model

Ale kvalita není všechno. V DECOSPANU se neustále snažíme o snížení dopadu na životní prostředí a naším hlavním cílem je neutralizovat tuto stopu úplně. To je pro nás prioritou a proto jsme vyvinuli udržitelný obchodní model k dosažení tohoto cíle:

  • pro začátek, snažíme se nakupovat dřevo ze zodpovědně obhospodařovaných lesů. Prověřujeme si zdroj dřeva prostřednictvím našeho PURE WOOD certifkátu, nebo prostřednictvím oficiálního certifikačního orgánu, jako je FSC® nebo PEFC™.
  • Také se snažíme o výrobu bez CO2. V těchto dnech produkujeme již 30% naší vlastní energie díky solárním panelům. Take používáme dřevěný odpad k vytápění našich strojů a výrobních prostor.
  • A na konec, vyrábíme produkty, které mají co nejmenší dopad na životní prostředí, které jsou po skončení své životnosti snadno recyklovatelné.

Dáváme této vizi konkrétní formu tím, že odborně vzděláváme všechny naše zaměstnance. Tímto způsobem může každý v DECOSPANU pomoci s nápady v cestě za udržitelností a kvalitou.