1. cz
  2. ekologie
  3. d%c5%99evo poskytuje kysl%c3%adk
Wood O2 - Hout geeft zuurstof

Decospan také podporuje iniciativu využívání výrobků ze dřeva odvětvím federace Fedustria. Důraz v této kampani je kladen na "udržitelnost" dřeva jako suroviny. Níže uvedený text poskytuje velmi dobré vysvětlení příspěvku dřeva k životnímu prostředí v průběhu jeho životního cyklu. V kombinaci s udržitelností lesního hospodaření to dává dřevu jako surovině vynikající budoucnost.

Pomocí jednoduché kalkulačky si můžete spočítat skladování vyprodukovaného CO2 na jeden kus dřeva, stejně jako na kusů více. Kalkulačka bere v úvahu i dřevo (vlákna) z různých tipů panelů. Objevte množství kyslíku ve Vašem projektu na www.houtgeeftzuurstof.be

Kyslík pro životní prostředí

Naše lesy jsou zelené plíce naší planety. Stromy jsou schopny absorbovat oxid uhličitý (CO2) z atmosféry a pak převést uhlík do dřeva. Při tomto procesu se uvolňuje kyslík.

Uhlík, který je uložen v průběhu procesu růstu stromu, je také zachován v následných dřevěných výrobcích po celou dobu jejich života.

Kyslík pro budoucnost

Dřevo a výrobky ze dřeva mohou být ke konci svého životního cyklu znovu použity a recyklovány. Tímto způsobem zůstává velké množství uhlíku uloženo na dlouhou dobu. Navíc se tím zabrání použití jiných - neobnovitelných materiálů.

Kyslík pro lesnictví

hodnotu, která slouží jako důležitý podnět k jejich ochraně. Používání dřeva je jedním z nejjednodušších způsobů, jak bojovat proti změně klimatu. Pokud zvolíte dřevo, rozhodujete se pro ochranu životního prostředí a lesů, pro budoucnost, pro udržitelné hospodářství a tvořivost. Výběr dřeva je udržitelným řešením v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, protože dřevo poskytuje kyslík.

Kyslík pro lesnictví

Zvýšené využívání dřeva dává lesům tržní hodnotu, která slouží jako důležitý podnět k jejich ochraně.

Používání dřeva je jedním z nejjednodušších způsobů, jak bojovat proti změně klimatu. Pokud zvolíte dřevo, rozhodujete se pro ochranu životního prostředí a lesů, pro budoucnost, pro udržitelné hospodářství a tvořivost. Výběr dřeva je udržitelným řešením v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, protože dřevo poskytuje kyslík.

Kyslík pro ekonomiku

Více než 20.000 lidí je zaměstnáno na hlavní pracovní poměr v belgickém dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (údaje za rok 2010, Fedustria). Vytvářejí udržitelné produkty a také umožňují další hospodářské činnosti. Mimochodem, více než 2,4 milionu lidí je zaměstnáno v odvětví zpracování dřeva v 27 zemích EU (údaje za rok 2010, Cei Bois).

Kyslík pro kreativní lidi

Dřevo je daleko víc než jen surovina,používá se v nových stavebních koncepcích, v umění, v nastavování trendů, ve výrobě klasického nábytku a v bezpočtu dalších příkladů lidské vynalézavosti a tvořivosti. Dřevo nutí lidi myslet a inovovat. Dřevo inspiruje designéry, inženýry, architekty, umělce a vědce.