1. cz
  2. produkty

Produkty

Firma Decospan uvádí na trh řadu nových kolekcí, které jsou inovativní a udávají trend tohoto odvětví. Nabízíme Vám tyto kolekce, aby bylo možno použít výrobky z dřevěných dýh dostupnějším způsobem a byly snadněji zpracovatelné. Každá nová kolekce musí splňovat stejné základní požadavky: inovativnost, kvalita a ekologičnost.

Na druhou stranu, Vám Decospan může nabídnout „custom made“ - výrobky na zakázku. Zákazník si může vybrat ve více než 150 dřevinách s různými způsoby krájení dýh a různými technikami sesazení. V závislosti na aplikaci a rozpočtu lze vybrat vhodnou kvalitu a typ desky. Decospan také nabízí některé dokončovací práce, jako je kartáčování, řezání, a lakování, aby byl dodaný produkt zcela dle Vašich představ. 

Tvořeno
zákazníkem

Tvořeno
zákazníkem

kolekce

custom
made

Vyberte si
dřevo

Vyberte si
Techniky
krájení

Vyberte si
kvalitu

Zvolte si
nosič

Zvolte TYP DESKY jako nosič

Zvolte DÝHU jako nocič

Zvolte PAPÍR jako nosič

Vyberte LAMINÁT jako podložku

Please contact one of our Decospan product specialists. They can answer your questions, and help research the proper solution for your specific project. Save time and money. Let us help.

+32 56 52 88 00