1. nl
 2. ecologie

Ecologie

Duurzaam ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze missie. Naast een milieubewust aankoopbeleid streeft Decospan eveneens naar een CO2 neutrale productie van duurzame producten.

Verantwoord aankopen

De basisgrondstof bij Decospan is fineerhout. Hout is een natuurproduct en de bomen die het hout leveren voorzien onze planeet van zuurstof. Zonder zuurstof is er geen leven mogelijk. Dit wordt verder verduidelijkt op de volgende pagina. Omdat hout zo belangrijk is, gebruiken we bij Decospan deze grondstof zo optimaal mogelijk. Dat doen we door te werken met fineerhout, dus dun gesneden hout. Ook stellen we alles in het werk om onze klanten te garanderen dat ons hout uit duurzame bossen afkomstig is.

De groep Decospan stelt respect voor de natuur centraal in haar beleid en neemt die verantwoordelijkheid op in het Pure Woodcharter. We vragen onze leveranciers om dat charter te ondertekenen en na te leven. Het is een duidelijk signaal aan zowel leveranciers als klanten dat ons engagement voor natuurbehoud een belangrijk deel uitmaakt van onze strategie.

FSC® is een internationale, onafhankelijke, niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Ze werd opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC® streeft naar een verantwoord bosbeheer over de hele wereld. Sinds 2000 bieden we, als eerste aangesloten Belgisch bedrijf in de sector, producten aan met het FSC®-label (WB-COC-000970).

FSC® staat voor Forest Stewardship Council en is een internationale, onafhankelijke en niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Sinds 1993 wordt samen met delegaties vanuit de sociale sector, de milieubeweging, de houtsector en boseigenaars gewerkt aan regelgeving over verantwoord bosbeheer. Eenieder die hout verwerkt uit FSC®-bossen verbindt zich ertoe deze reglementering te respecteren. Daarom is het ook nodig dat deze bedrijven zich hiervoor laten keuren, en na goedkeuring hier dan ook een certificaat voor krijgen (= COC of Chain Of Custody).

Sinds 9 juli 2000 beschikt Decospan over een Chain-Of-Custody voor het verwerken van FSC®-producten. We zijn hier bijzonder trots op, niet alleen omdat we als eerste fineerverwerkend bedrijf trendsetter zijn geweest, maar vooral omdat we hiermee kunnen duidelijk maken dat we een verantwoord bosbeheer alleen maar kunnen ondersteunen. Daarom verbinden we ons tot volgende principes en vragen we van onze leveranciers hetzelfde;

 1. De wettelijke regels ivm gezondheid en veiligheid aan het werk te eerbiedigen.
 2. Niet direct of indirect betrokken te zijn in volgende activiteiten:
  • Illegale exploitatie of handel van hout of houtachtige producten.
  • Schending van traditionele en menselijke rechten in het exploiteren van bossen,
  • Vernietiging van bossen van hoge natuur- en cultuurwaarde,
  • Significante omzetting van bossen tot plantages of non-bos gebruiken,
  • Introductie van genetische gemodificeerde organismen in de bosactiviteiten,
  • Schending van de ILO – conventie (Internationale Werkorganisatie) zoals in de verklaring van de fundamentele princiepen et van het recht op werk dd 1998.

FSC® producten herkent u aan het FSC®-logo. Meer info over FSC® vindt u op www.fsc.be.

Pieterjan Desmet, CEO Decospan Group

Lees minder

Lees meer

PEFC™ onderscheidt zich door rekening te houden met de specifieke kenmerken en wetgeving van elk land. PEFC™ wil bewijzen dat het mogelijk is om bosbehoud en een stijgende consumentenvraag naar hout met elkaar te verzoenen. Decospan biedt sinds 2006 PEFC™- producten aan (WOOD.BE-COC-000969).

Sinds 1999 is er een certificatiesysteem ontstaan op initiatief van boseigenaars uit zes Europese landen, nl; PEFC. dit staat voor ‘the Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes’ en biedt ons tevens de zekerheid dat het hout dat we onder dit logo verwerken garant staat voor duurzaam bosbeheer. De PEFC-certificatie heeft tot doel te bewijzen dat het wel degelijk mogelijk is dit streven naar bosbehoud te verzoenen met de stijgende consumentvraag naar hout. Met andere woorden, we kunnen onze huidige en toekomstige houtbehoeften bevredigen mét respect voor het milieu. PEFC onderscheidt zich door rekening te houden met de specifieke kenmerken van elk land en de nationale wetten. Om onze milieubewuste klanten ook producten te kunnen aanbieden met een PEFC-certificaat hebben we sinds 16 januari 2006 ook een Chain-Of-Custody (COC) voor PEFC. Meer info over PEFC vindt u op www.pefc.org of www.pefc.be.

We verklaren dat we

 • geen hout van controversiële of illegale bronnen aankopen
 • het risico van een aankoop evalueren aan de hand van de geografische herkomst van het hout en van de leveranciers waarmee we werken.
 • de werking van CITES respecteren en ons houden aan de richtlijnen uitgevaardigd door o.a. de UN of de EU betreffende export beperkingen of verbod.
 • alle leveranciers vragen om het Pure Wood Charter te onderschrijven en te respecteren, zo dragen we bij tot het actief promoten van verantwoord bosbeheer.
 • Naar onze werknemers toe verbinden we tot volgende principes;
  • werknemers worden niet verhinderd om zich vrij te verenigen, hun vertegenwoordigers te kiezen en om collectief met hun werkgever te onderhandelen;
  • er wordt geen dwangarbeid toepast
  • er wordt geen gebruik gemaakt van werknemers jonger dan de wettelijke minimumleeftijd;
  • alle werknemers worden een gelijke behandeling geboden, onder meer op het gebied van: werving, promotie, werkverdeling en ontslag;
  •  er worden gezonde en veilige arbeidsomstandigheden geboden


Pieterjan Desmet, CEO Decospan Group.

Lees minder

Lees meer

Duurzaam produceren

Voor onze productie halen we gemiddeld 30% van de energie uit zonne-energie. Daarvoor hebben we zonnepanelen op al onze productiesites geplaatst. De overige 70% van de energie is groene energie die we bij onze leverancier aankopen.

Ons houtafval gebruiken we om de machines op de juiste temperatuur te brengen. Ook de bedrijfsgebouwen worden op die manier verwarmd in de winter.

Het daglicht die de natuur ons biedt, wordt optimaal onze gebouwen binnengeloodst zodat we de verlichting niet nodeloos moeten laten branden.

Daarnaast heeft Decospan ook mee geïnvesteerd in windenergie. De twee windturbines op de industriezone zijn een bron van duurzame, hernieuwbare energie.

Duurzame producten

Het is ons doel om producten met een zo laag mogelijke impact op het milieu te maken. Zo streven wij er onder meer naar om producten te maken met een minimale emissie van vluchtige organische stoffen (VOC).

We zijn er bijzonder trots op dat we dankzij technologische vernieuwingen een afgewerkte plaat kunnen produceren zonder de toevoeging van urea-formaldehyde. Een heuse revolutie, met een gezondere werk- en leefomgeving als resultaat.