Een verhelderende kijk op onze houtlabels

Het is geen geheim dat Decospan zich sterk engageert voor duurzaam bosbeheer. Daarnaast is Decospan gecertificeerd voor FSC en PEFC, organisaties die streven naar verantwoord bosbeheer. Hout met dit label heeft per definitie een legale en integere herkomst. Ook dient elke Decospanleverancier het Pure Wood Charter te ondertekenen. Maar wat betekent dit nu allemaal concreet? Business Analyst Hout Jeroen Osselaere zorgt voor een verhelderende inkijk op de werking van deze labels en afspraken. “Het is absoluut geen dode letter. Er is een sluitende garantie dat de bossen waaruit ons hout afkomstig is onder streng toezicht beheerd worden. Meer nog, de houtkap maakt onderdeel uit van een ecologisch beheerplan." 

Duurzaam bosbeheer is sterk geëvolueerd

Zowat al het hout van inheemse soorten dat op de Europese markt terecht komt, is gecertificeerd hout. Maar wat betekent dit nu? Jeroen Osselaere: “Een organisatie als FSC (Forest Stewardship Council) zet aan de hand van een waterdichte certificatenketting efficiënt in op wereldwijd bosbeheer. En dit gaat veel verder dan enkel bosbehoud. Want hoe bedenkelijk het ook klinkt, hout kappen is een essentieel onderdeel van duurzaam bosbeheer. Om ecosystemen in stand te houden wordt met een groot beheerplan gewerkt. Per natuurgebied, maar ook overkoepelend op wereldschaal.”

4 1645612432

Welk hout wordt gekapt en waarom?

In bossen die beheerd worden door FSC of PEFC, worden systematisch nieuwe bomen aangeplant om groei te creëren. Kunnen we stellen dat er voor elke gekapte boom een nieuwe wordt geplant? “Het wordt gemakshalve vaak zo geïnterpreteerd, maar het is veel complexer dan dat”, verduidelijkt Osselaere. “Er wordt bijvoorbeeld extra ademruimte gecreëerd voor inheemse boomsoorten door het kappen van exotische soorten. De biodiversiteit van zowel dieren als planten wordt door gerichte kap of gerichte verwildering in evenwicht gehouden. In bepaalde gebieden blijven holle bomen bijvoorbeeld opzettelijk behouden omdat ze essentieel zijn voor de habitat van bepaalde vogelsoorten. Met andere woorden: het klassieke beeld van de zieke boom die moet gekapt worden, is achterhaald.” 

1 1645612424

Hoe werkt het FSC-certificaat?

De Decospanproducten dragen een duurzaamheidslabel, maar hoe zeker zijn onze klanten dat het hout in hun interieur effectief uit zo’n ecologisch beheerd bos komt? Jeroen Osselaere: “Een bos dat onder supervisie van FSC valt wordt nauwgezet beheerd door een erkende instantie. Het hout van elke gekapte boom krijgt het officiële FSC label en van houthakker tot consument wordt wat men noemt een “chain of custody” gecreëerd. Dit is een ketting waarbij de herkomst van het hout bij elke tussenstap geverifieerd wordt. Wie geen certificaat bezit, kan geen schakel worden in deze supply chain. En als leverancier of producent krijg je dit certificaat enkel als je aan de strenge normen voldoet.”

Waterdichte controle

Een label als FSC houdt ook streng toezicht op die hele ketting. “Aangekochte hoeveelheden FSC-hout worden netjes bijgehouden en afgetoetst aan de verkochte hoeveelheden. Wordt er meer verkocht dan wat de aankoopbewijzen aangeven? Dan komt er een controle en kan het FSC-certificaat ingetrokken worden. Om illegale houttoevoer aan het licht te brengen worden houtstalen, bijvoorbeeld bij twijfel over de houtsoort, ook anatomisch onderzocht en op hun werkelijke herkomst gecontroleerd”, weet Business Analyst Jeroen Osselaere. 

2 1645612427

98% van ons fineer is gecertificeerd hout

98% van het Decospanfineer draagt minstens één van beide labels. Hoezo geen 100%? “Er bestaan specifieke houtsoorten die niet met een certificaat te vinden zijn omdat ze groeien in gebieden waar FSC en PEFC nog niet aanwezig zijn. Hier gaan we als een goeie huisvader te werk en wordt er enkel samengewerkt met leveranciers met een lange historiek en een zeer goeie reputatie. Spelers die mogelijks illegale stammen verkopen worden dus systematisch vermeden. Maar met het nieuwe Infinite Wood heeft Decospan hierop nu een nieuw antwoord. Het biedt verschillende looks aan, waaronder gereconstrueerde exotische boomgewassen, die een duurzaam alternatief vormen voor echte uitheemse houtsoorten. Alle referenties van Infinite Wood zijn immers FSCCW-gecertificeerd.

Lees ook: Waarom fineerhout een uniek maar schaars houtproduct is

Waarmee kunnen we jou helpen?

  1. nl
  2. nl
  3. nl
  4. nl
Decospan

Beleef meer dankzij cookies

Wij proberen u als bezoeker van onze site een zo aangenaam mogelijke ervaring te bezorgen. Daarom gebruiken we cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze online diensten beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites voor u interessanter te maken. Door anoniem uw surfgedrag in kaart te brengen, kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de behoeften en voorkeuren van u en andere gebruikers. Meer informatie

De cookiestoestemming is van toepassing op de Decospan-websites en subsites van deze merken: Decospan – Parky – Cabbani – Shinnoki – Querkus – Nordus – Look’Likes – Clicwood - Astrata