Duurzame praktijken waren bij Decospan van meet af aan een belangrijk aandachtspunt, dat zich aanvankelijk vertaalde naar intuïtieve acties, het streven naar een positieve impact en respect voor het milieu.

Vandaag zijn die inspanningen formeel vastgelegd in een duurzaamheidsstrategie, waarin ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) een bepalende rol spelen. Het gaat dan ook om drie fundamentele criteria die samen de hoeksteen vormen van een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.

De afgelopen jaren ging er wereldwijd steeds meer aandacht uit naar klimaatveranderingen en bleek de nood aan actie steeds nijpender. In het licht daarvan stelde Europa zich tot doel om tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden, steunend op initiatieven zoals de Europese Green Deal. Om die doelstellingen te halen, werd een wetgevingskader uitgetekend. Zo legt de ‘richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven’ bepaalde verplichtingen op voor grotere ondernemingen. De rapportering blijft niet beperkt tot financiële aspecten en omvat ook duurzaamheidsdoelstellingen, met name de ESG-criteria.

Ons duurzaamheidstraject

Decospan besloot zijn huidige duurzaamheidsinspanningen onder de loep te nemen om nieuwe doelstellingen, strategieën en acties in kaart te kunnen brengen. Want met een duidelijk beeld van de huidige situatie, kan het bedrijf een vliegende start nemen op weg naar de verplichte duurzaamheidsrapportering.

Onze stakeholders

Een bepalend aspect in de duurzaamheidsstrategie van Decospan, is de betrokkenheid van zijn stakeholders. De input van klanten, leveranciers, werknemers en organisaties binnen de sector levert ons cruciale inzichten op om onze strategie uit te werken in functie van wat Decospan uniek maakt en zijn cruciale waarden en prioriteiten.

picture alternative text

Zonne-energie

Verschillende Decospan-sites werden al voorzien van zonnepanelen, en ook de overige sites zijn binnenkort aan de beurt. Zo kunnen we zonne-energie gebruiken als aanvulling op onze biomassaketel, die al in gebruik is sinds 2000, toen het bedrijf zijn intrek nam op de huidige site. 

Een hybride wagenpark

Sinds 2021 maken de commerciële medewerkers van Decospan gebruik van hybridewagens, waarmee het bedrijf zijn CO2-uitstoot omlaag helpt.

Optimalisering van het houtgebruik 

We willen elk stukje hout optimaal benutten, van stam tot eindproduct. Die benadering draagt bij tot een maximale waardecreatie uit elke bron van hout en tot beperktere afvalstromen. Ons Infinite Wood-gamma is daar het perfecte voorbeeld van.

Een gedeelde windmolen

We stapten mee in het windmolenproject Grensland Power in Menen. Het project heeft als doel schone energie op te wekken en de energietransitie naar hernieuwbare bronnen een duwtje in de rug te geven.

FSC® (FSC-C095327) en PEFC (PEFC/07-32-60) Certificatie

Decospan draagt een duurzaam bosbeheer hoog in het vaandel en is in dat verband FSC®- en PEFC-gecertificeerd.

Milieuproductverklaringen (EPD’s)

Aan de basis van onze milieuproductverklaringen liggen grondige analyses, om de precieze impact van onze producten op het milieu te kennen en te beperken.

Grensland is Circulair Menen

Als partner in het initiatief Grensland is Circulair dragen we actief bij tot de promotie van de circulaire economie in onze streek. Het hergebruik van materialen en het beperken van afvalstromen zijn daarin cruciale aandachtspunten.

picture alternative text
picture alternative text

Decofit

Met onze Decofit-initiatieven – van crosstraining tot kookworkshops en diverse sportactiviteiten – waken we mee over de gezondheid en het welzijn van onze werknemers. We zijn er namelijk van overtuigd dat een gezond bedrijf begint bij gezonde en gemotiveerde werknemers.

Medewerkersbetrokkenheidsenquête 

We voeren regelmatig enquêtes bij onze werknemers om zicht te krijgen op hun engagement. De peilingen leveren ons waardevolle feedback op om onze werkomgeving continu te blijven verbeteren.

Een gastvrije omgeving

We koesteren een diverse en inclusieve werkomgeving, waarbij we ervoor zorgen dat alle medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en deel van het team voelen, ongeacht hun achtergrond.

Een waardengedreven bedrijf

Decospan is een waardengedreven bedrijf dat streeft naar uitmuntendheid en langetermijngroei. Gedreven door passie voor hout en een gedeelde ondernemersgeest, krijgen onze medewerkers de ruimte om hun vaardigheden te ontwikkelen en te koesteren.

Familiewaarden

Familiewaarden vormen de drijvende kracht achter de dagelijkse activiteiten van het bedrijf. Als een snelgroeiende internationale speler blijft Decospan een menselijk bedrijf in hart en nieren, waar een gevoel van verbondenheid wordt gekoesterd, met korte communicatielijnen naar toegankelijk management en een flexibele hiërarchie.

picture alternative text

Family Business Award

Decospan is een jaar lang Belgisch ambassadeur voor de Family Business Award of Excellence 2023. Onder meer het sterke strategische model van Decospan, waarin het bedrijf een gezond no-nonsensemanagement combineert met een passie voor het product en oog voor het welzijn van zijn werknemers, kon op bijval rekenen bij de jury.

picture alternative text