Opgeleid staat netjes

Opgeleid staat netjes

Decospan heeft een topreputatie als op het op personeelsbeleid aankomt. Gelukkige, gezonde werknemers is de basis van het beleid, en mensen die perfect weten waar ze mee bezig zijn vormen de motor van de onderneming.

Bij uitstek in de productieafdelingen zijn opleiding en bijscholing vaste ingrediënten bij Decospan. “Het resultaat is mensen die mee zijn met de nieuwste technologie, geprikkeld worden om zelf na te denken en initiatief durven nemen.”

Skills bijschaven

“Technische profielen zijn vandaag zeer moeilijk te vinden”, zegt onderhoudsverantwoordelijke Ruben Deleu. “Alles evolueert bovendien zodanig snel dat het soms bijna een utopie is om de perfecte match te vinden, zeker wat betreft onderhoudstechnici. Daarom tekenden we bij Decospan een meerfasig opleidingsplan uit. Concreet schaven we de skills van nieuwe werknemers op maat bij, met interne én externe opleidingen.” 

skills bijschaven bij Decospan

Technische profielen koesteren

Zo volgt automatisatie technicus Valentin, die recent aan de slag ging bij Decospan, dit najaar een machinespecifieke externe opleiding van drie maanden. “Ik verbreed graag mijn kennis, dus het is absoluut meegenomen dat dit via Decospan kan”, merkt hij op. Als je technische profielen wil aantrekken en houden, moet je ze koesteren door te investeren in hun skills en hen te motiveren om bij te leren.”

Technische profielen koesteren bij Decospan

Welcome to the matrix

Het doel van Decospan is het creëren van experts. Op vlak van automatisatie en process engineering, maar ook op vlak van team management voor wie doorgroeit, zoals Ruben. “Er wordt veel tijd en budget vrijgemaakt om de kennis die iemand in een bepaalde functie nodig heeft uit te breiden.

Sinds kort hebben we een opleidingenmatrix ontwikkeld. Met deze tool kunnen we bestaande kennis, nog te verwerven kennis en progressie individueel in kaart gaan brengen. Wie één van zijn ‘blinde vlekken’, zoals lassen bijvoorbeeld, bijspijkert, die kan na een succesvolle opleiding op een mooie eindejaarsbonus rekenen. Met onze matrix motiveren we onze technici dus intrinsiek om zich tot experts te ontpoppen.” 

opleiding slats3 staand bis

Geen losse eindjes

Interne en externe opleidingen zorgen voor werknemers die uitblinken in wat ze doen. Maar er wordt bij Decospan ook sterk ingezet op het creëren van de juiste spirit. Ruben: “Bij ons draag je de volle verantwoordelijkheid voor wat je doet. Bij elke depannage wordt perfect bijgehouden wie wat om welke reden deed. Het mooie hieraan is dat technici er een erezaak van maken om een machine tot de perfectie af te regelen. Meer nog, er komt spontaan initiatief om te optimaliseren en wij gaan die nieuwe ideeën daadwerkelijk ook evalueren en eventueel doorvoeren. Dergelijke appreciatie voor iemands inbreng zorgt er ook voor dat iedereen het beste van zichzelf geeft en dat niemand graag losse eindjes laat liggen.” 

Geen losse eindjes bij Decospan

Waarmee kunnen we jou helpen?

  1. nl
  2. nl
  3. nl
  4. nl
Decospan

Beleef meer dankzij cookies

Wij proberen u als bezoeker van onze site een zo aangenaam mogelijke ervaring te bezorgen. Daarom gebruiken we cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze online diensten beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites voor u interessanter te maken. Door anoniem uw surfgedrag in kaart te brengen, kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de behoeften en voorkeuren van u en andere gebruikers. Meer informatie

De cookiestoestemming is van toepassing op de Decospan-websites en subsites van deze merken: Decospan – Parky – Cabbani – Shinnoki – Querkus – Nordus – Look’Likes – Clicwood - Astrata