Duurzaamheid

"We gebruiken hout op een duurzame manier. Dat is een van de eenvoudigste manieren om de klimaatverandering tegen te gaan."

Bomen geven zuurstof aan onze planeet. Zonder zuurstof is er geen leven mogelijk. Daarom is het erg belangrijk dat we onze bossen goed beheren en op tijd plaats maken voor nieuwe bomen. De volgroeide bomen kunnen we dan inzetten in de materialeneconomie. Op die manier verlengen we bovendien de opslag van CO2, tijdens de volledige levensduur van onze producten.

Deze duurzame visie staat centraal in ons beleid, en we nemen die verantwoordelijkheid op in het 'Pure Wood'-charter. We vragen al onze leveranciers om dat charter te ondertekenen en na te leven. Daarnaast is Decospan gecertificeerd voor FSCRegistered Trademark (FSC-C095327) en PEFC (WOOD.BE-COC-000969), organisaties die streven naar verantwoord bosbeheer. Hout met dit label heeft per definitie een legale en integere herkomst.

Verantwoord aankopen

De basisgrondstof bij Decospan is fineerhout. Hout is een natuurproduct en de bomen die het hout leveren voorzien onze planeet van zuurstof. Zonder zuurstof is er geen leven mogelijk. Dit wordt verder verduidelijkt op de volgende pagina. Omdat hout zo belangrijk is, gebruiken we bij Decospan deze grondstof zo optimaal mogelijk. Dat doen we door te werken met fineerhout, dus dun gesneden hout. Ook stellen we alles in het werk om onze klanten te garanderen dat ons hout uit duurzame bossen afkomstig is.

jonge eik

"Een duurzaam gebruik van onze basisgrondstof fineerhout krijgt de hoogste prioriteit
en is verankerd in onze bedrijfsfilosofie."

Duurzaam produceren

Voor onze productie halen we gemiddeld 30% van de energie uit zonne-energie. Daarvoor hebben we zonnepanelen op al onze productiesites geplaatst. De overige 70% van de energie is groene energie die we bij onze leverancier aankopen.

Ons houtafval gebruiken we om de machines op de juiste temperatuur te brengen. Ook de bedrijfsgebouwen worden op die manier verwarmd in de winter. Het daglicht die de natuur ons biedt, wordt optimaal onze gebouwen binnengeloodst zodat we de verlichting niet nodeloos moeten laten branden. Daarnaast heeft Decospan ook mee geïnvesteerd in windenergie. De twee windturbines op de industriezone zijn een bron van duurzame, hernieuwbare energie.

Het is ons doel om producten met een zo laag mogelijke impact op het milieu te maken. Zo streven wij er onder meer naar om producten te maken met een minimale emissie van vluchtige organische stoffen (VOC).

windmolens

Decospan ondersteunt eveneens het initiatief van de sectorfederatie Fedustria om het gebruik van houten producten te promoten. In deze actie wordt de nadruk gelegd op de ‘duurzaamheid’ van hout als grondstof. De tekst hierna verduidelijkt heel goed wat hout bijdraagt aan het milieu tijdens zijn levenscyclus. Dit gecombineerd met een duurzaam bosbeheer (pure wood) geeft hout als grondstof nog een heel mooie toekomst.

Met behulp van een eenvoudige rekenmodule kan u de CO2-opslag berekenen van zowel producten die uit één houtsoort bestaan alsook van producten die samengesteld zijn uit meerdere houtsoorten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met hout(vezels) in verschillende soorten plaatmateriaal. Ontdek hoeveel zuurstof uw project geeft op www.houtgeeftzuurstof.be.

hout geeft zuurstof decospan 1557492602

"Hout is nooit zomaar hout. Hout is een hernieuwbare en veelzijdige grondstof die bovendien letterlijk, maar zeker ook figuurlijk, zuurstof geeft aan onze samenleving."

levensloop hout decospan
  1. nl
  2. nl
  3. nl
Decospan

Beleef meer dankzij cookies

Wij proberen u als bezoeker van onze site een zo aangenaam mogelijke ervaring te bezorgen. Daarom gebruiken we cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze online diensten beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites voor u interessanter te maken. Door anoniem uw surfgedrag in kaart te brengen, kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de behoeften en voorkeuren van u en andere gebruikers. Meer informatie

De cookiestoestemming is van toepassing op de Decospan-websites en subsites van deze merken: Decospan – Parky – Cabbani – Shinnoki – Querkus – Nordus – Look’Likes – Clicwood - Astrata