De duurzame (r)evolutie van Decospan

 

Als bedrijf evolueert Decospan voortdurend en is het niet van plan de ecologietrein te missen. Zo schakelde Decospan eind 2021 volledig over op een hybride wagenpark en rolt het nu een grootschalig en ambitieus energieproject uit.

Gedreven door de vier pijlers 'People', 'Product', 'Process' en 'Production' wil Decospan werk maken van een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Peter Wullepit, verantwoordelijk voor Maintenance & Engineering en trekker, licht dit initiatief toe.


“Dit maakt allemaal deel uit van een meerjarenplan om onze ecologische voetafdruk tot een minimum te herleiden”

Peter Wullepit

Stroomversnelling

Als het over grote innovaties gaat heeft Peter Wullepit z’n strepen bij Decospan al verdiend.

De man bouwde jaren geleden de technische dienst uit, stond mee aan de wieg van Decomat en zet al enkele jaren mee z’n schouders onder de grootschalige uitbreidingen op de Ringlaan- en de Lagewegsite:

“Recent is ook het energievraagstuk aan mij toevertrouwd. Er stonden al heel wat initiatieven in de steigers maar door de recente verschuivingen op de energiemarkt komen veel zaken in een stroomversnelling terecht. We hebben een task force opgericht om het energievraagstuk te herbekijken.”

snellader

Processen sturen

“In de loop der jaren zijn onze producten geëvolueerd”, legt Peter Wullepit uit. “Dus het is van groot belang dat we de volledige cyclus vanaf de energievoorziening tot de afvalverwerking opnieuw in kaart brengen. Pas dan kan je processen gaan optimaliseren en ze maximaal op elkaar gaan afstemmen.

Een voorbeeld: In vergelijking met vroeger hebben we bijvoorbeeld nog amper grof materiaal als overschot, maar wel veel meer stof. Er wordt nu bekeken hoe dit ‘nieuwe’ residu in energie kan omgezet worden.

Tegelijk stellen we de vraag of de biomassaketel dan moet behouden worden en hoe zonne-energie in de energiepuzzel past. Hiervoor wordt ook een studie uitgevoerd rond batterijopslag op grote schaal.”

solar panels

Meten, weten en beslissen

Om alles te laten lopen als een uurwerk wordt eerst en vooral getest. Veel getest.

Peter Wullepit: “Veel beslissingen hangen af van de noden. Daarvoor moet je continu metingen uitvoeren. Wanneer draaien onze machines? Kunnen we bepaalde processen heroriënteren in functie van de energiebeschikbaarheid en kunnen we er een algoritme op toepassen? Zijn onze dakoppervlaktes geschikt om op bepaalde momenten trucks te kunnen opladen met zonne-energie? En kunnen we elders besparen op stroom?

We lieten op de productie afdeling in Menen recent een volledige relighting doorvoeren waardoor het verbruik van de verlichting met 10% gereduceerd werd. Zo’n lichtstudie wordt nu ook in onze Noord-Franse site doorgevoerd. Het zijn de eerste stappen van een ingrijpende ecologische shift.” 

De vier P's van Decospan

Als we even uitzoomen is het energieproject slechts één aspect van een gigantisch duurzaamheidsplan dat geschraagd wordt door vier pijlers: people, product, purchase en production.

“Waar ik mee bezig ben, valt onder de pijler production”, zegt Peter. “Maar de duurzame ingrepen manifesteren zich op elke pijler. Ook rond onze producten werd een task force opgericht. Die gaat bijvoorbeeld onderzoeken welke ingrepen we moeten doen om de milieu-impact van een bepaald product te verkleinen. Purchase gaat dan weer over de oorsprong van ons hout en over de regels die we onze leveranciers opleggen. People krijgt vorm door sensibilisering en interne initiatieven. Dat gaat van een georganiseerde fietsdag waarop iedereen naar het werk fietst tot een powerlunch rond slimme energie. Zo wordt er een ecologisch draagvlak gecreëerd binnen Decospan”, besluit Peter Wullepit.

Werken bij Decospan
zwervuil1.jpeg

Waarmee kunnen we jou helpen?

  1. nl
  2. nl
  3. nl
  4. nl
Decospan

Beleef meer dankzij cookies

Wij proberen u als bezoeker van onze site een zo aangenaam mogelijke ervaring te bezorgen. Daarom gebruiken we cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze online diensten beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites voor u interessanter te maken. Door anoniem uw surfgedrag in kaart te brengen, kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de behoeften en voorkeuren van u en andere gebruikers. Meer informatie

De cookiestoestemming is van toepassing op de Decospan-websites en subsites van deze merken: Decospan – Parky – Cabbani – Shinnoki – Querkus – Nordus – Look’Likes – Clicwood - Astrata